รายละเอียด

image

นางสาวกนกพร ศรีทองแดง

การศึกษา

อีเมล์ : skanokpohn@aru.ac.th เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-245-506

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย