รายละเอียด

image

นางสาวลลิตา ใยดำ

การศึกษา

อีเมล์ : lita.neung@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-245-506

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย