รายละเอียด

image

น.ส.รัชนู กิจสนิท

การศึกษา

อีเมล์ : rachchanookijdanit@gmail.com เบอร์โทร : 0813472703 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย