รายละเอียด

image

น.ส.จิระวรรณ พีระพัฒนพงศ์

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

อีเมล์ : bmy_05@msn.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-245-506

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย