มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

Image

  • มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Dec 20, 2021     0 


GALLERY