การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2564

Image

  • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : cherry

ปรับปรุง : Mar 30, 2021     0 


GALLERY