การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2564

Image

  • การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน

Posted by : cherry

ปรับปรุง : Mar 17, 2021     0 


GALLERY