สวัสดีปีใหม่กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและสวัสดีปีใหม่กับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Image

  • เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้นำกระเช้าไปสวัสดีปีใหม่กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสวัสดีปีใหม่กับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Posted by : cherry

ปรับปรุง : Feb 05, 2021     0 


GALLERY