การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

Image

  • การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Oct 19, 2022     20 


GALLERY