การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม อยุธยา-อาเซียน

Image

  • การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม อยุธยา-อาเซียน และประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ (โปรแกรม zoom) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Sep 19, 2022     7 


GALLERY