การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

Image

  • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ประชุมผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jun 21, 2022     0 


GALLERY