การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

Image

  • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Feb 21, 2022     0 


GALLERY