การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส

Image

  • การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jan 10, 2022     0 


GALLERY