คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดการแข่งขัน


งานเเข่งขันออกเเบบเว็บไซต์ รอบนำเสนอผลงาน

โพสต์โดย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 มรภ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020

เเข่งขันเว็บไซต์ รอบนำเสนอผลงาน

โพสต์โดย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 มรภ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2020