คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดการแข่งขัน


การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

โพสต์โดย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 มรภ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020