คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา

โพสต์โดย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 มรภ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020

การประกวดสิ่งประดิฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การประกวดสิ่งประดิฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์โดย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 มรภ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับมํธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์โดย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 มรภ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020