คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประชุมสัญจรกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมสัญจรกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมสัญจร ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสื่อสารพันธกิจหลักของหน่วยงาน ให้ข้อมูล และร่วมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและการสนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานวิจัย ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามข้อซักถาม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดี เป็นประธานและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Nov 29, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา