คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การแข่งขันตอบปัญหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


  • การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Aug 18, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา