คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


  • การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Aug 17, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา