คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 17 "ศรีอยุธยาเกมส์"


  • วันที่ 8 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 17 "ศรีอยุธยาเกมส์" โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่ได้แข่งขันไปก่อนหน้านี้

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 08, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา