คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 17 "ศรีอยุธยาเกมส์"Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 08, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา