คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ทำบุญตักบาตร ขึ้นปีใหม่คณะ พุทธศักราช 2566


  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง วาระขึ้นปีใหม่ 2566 ในวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Jan 11, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา