คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบ 2 โควตา


  • สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบ 2 โควตา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Jan 08, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา