คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชมรมนักศึกษา กล้า. ป่ะ. ล่ะ. ได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล YD Band และ ARU Band โดยการสนับสนุน จากสิงห์อาสา


  • ชมรมนักศึกษา กล้า. ป่ะ. ล่ะ. ได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล Yes Indeed และ ARU Band โดยได้รับการสนับสนุน จากสิงห์อาสา ในวันที่ 24 กันยายน 2565

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Sep 24, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา