17 มกราคม 2567 เวลา 10:03:59

ปฎิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

4 ตุลาคม 2566 เวลา 16:08:22

ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

9 มิถุนายน 2566 เวลา 15:54:54

ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565

27 มกราคม 2566 เวลา 09:43:29

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

21 กันยายน 2565 เวลา 16:38:55

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:19:20

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564

21 มกราคม 2565 เวลา 22:54:30

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

15 กันยายน 2564 เวลา 14:00:36

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

1 มิถุนายน 2564 เวลา 12:57:03

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นรายวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:24:01

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:53:33

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 12 (1 Pages)