ข่าวสารประจำวัน

17 มีนาคม 2565 เวลา 09:56:23

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการ เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (2eBook) ภาษาไทย โดยวิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท

ดูทั้งหมด

4 เมษายน 2565 เวลา 14:52:58

เอกสาร งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565

14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:40:54

การรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และมอบตัวการเป็นนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1

14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:40:04

ประกาศผลคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธธยา ปีการศึกษา 2565

3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:16:28

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:54:02

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

20 ธันวาคม 2564 เวลา 14:13:29

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

17 กันยายน 2564 เวลา 14:12:55

แบบสำรวจและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน (อายุ12-17ปี)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน