ข่าวสารคณะวิทยาการจัดการ

24 มีนาคม 2565 เวลา 15:32:47

ปฏิทินการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

14 กันยายน 2564 เวลา 20:01:55

ประกาศนโยบายการจัดสรรและบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7 มิถุนายน 2564 เวลา 13:34:00

ประกาศนโยบายการจัดสรรและบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:04:09

แบบประเมินความพึงพอใจของกองนโยบายและแผน

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 4 (1 Pages)