รายละเอียด

image

นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขากฏหมายการค้าระหว่างประเทศ

อีเมล์ : Tin.phanumet@aru.ac.th เบอร์โทร : 0969092332 เบอร์ภายใน : 1521