รายละเอียด

image

นายไอศูรย์ จิตกระแสร์

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : 0-3527-6555 เบอร์ภายใน : 1522

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด