รายละเอียด

image

นายไอศูรย์ จิตกระแสร์

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

อีเมล์ : iceza_icy@hotmail.com เบอร์โทร : 0947689781 เบอร์ภายใน : 1522