รายละเอียด

image

นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อีเมล์ : pweerasak@aru.ac.th เบอร์โทร : 035276555 เบอร์ภายใน : 1522

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด