รายละเอียด

image

นางสาวนัฐฐา ภูมิดี

การศึกษา

  • บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี แขนงวิชาบัญชีการเงิน

อีเมล์ : natta.poomdee8230@gmail.com เบอร์โทร : 0804331145 เบอร์ภายใน : 1532