รายละเอียด

image

นางสาวนัฐฐา ภูมิดี

การศึกษา

  • บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี

อีเมล์ : Planaru@aru.ac.th เบอร์โทร : 0-3527-6555 เบอร์ภายใน : 1532

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด