รายละเอียด

image

นางสาวเบญจมาภรณ์ ขำเขียว

การศึกษา

  • รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) สาขาการเมืองการปกครอง

อีเมล์ : benz_prinz@hotmail.com เบอร์โทร : 0899032654 เบอร์ภายใน : 1511

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด