รายละเอียด

image

นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการทั่วไป

อีเมล์ : - เบอร์โทร : 0953295964 เบอร์ภายใน : 1501

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด