ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม