ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ ๑๑๖ ปี “ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 1 กรกฎาคม 2564 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม