ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม