งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

มิ.ย. 25

สถาปนิก

   ปรับปรุงเมื่อ 25-06-2562 เวลา 11:16:17 น.

มิ.ย. 25

2. อาจารย์

   ปรับปรุงเมื่อ 25-06-2562 เวลา 11:13:01 น.

มิ.ย. 25

วิจัย

   ปรับปรุงเมื่อ 25-06-2562 เวลา 10:53:36 น.

มิ.ย. 25

วิศวกรรม

   ปรับปรุงเมื่อ 25-06-2562 เวลา 10:52:31 น.

มิ.ย. 25

วิศวกรรม

   ปรับปรุงเมื่อ 25-06-2562 เวลา 10:52:13 น.

มิ.ย. 25

นิติการ

   ปรับปรุงเมื่อ 25-06-2562 เวลา 10:49:19 น.