ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563


  • ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : cherry

ปรับปรุง : Jun 03, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม