เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

ขอแจ้งช่องทางการเข้าถึงคู่มือการให้บริการตรวจวิเคราะห์รูปแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการค้นหาระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคระาห์และการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์