เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสอบคัดเลือกเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒