เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

ประกาศ(๒๗๓)เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔