เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอนชดเชยในปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563