เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เรียกผู้มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (ครั้งที่ 1) ในสาขาวิชาลำดับที่