เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เรียกผู้มีรายชื่อตามรายชื่อสำรองมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (ครั้งที่ 1)