ข่าวสารสำนักงานอธิการบดี

22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00:02

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์์ทุนรัฐบาลออสเตรีย ทุนประจำปีการศึกษา การศึกษา ค.ศ.2022/2023

22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:59:16

การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนต่างชาติ

24 มิถุนายน 2564 เวลา 16:16:04

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China-Master Program(YES CHINA) ประจำปี พ.ศ.2564

5 เมษายน 2564 เวลา 09:49:32

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreing Language

5 เมษายน 2564 เวลา 09:47:00

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2565

19 มีนาคม 2564 เวลา 10:27:38

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปรการศึกษา 2565

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:17:39

ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับสมัครชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:16:35

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลรัสเซีย

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:15:09

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:13:54

ประชาสัมพันธ์ทุนจากออสเตรีย ประจำปีการศึกษา ค.ศ.2021-2022

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:13:43

ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2564

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 11 (1 Pages)