ข่าวสารประจำวัน

22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00:02

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์์ทุนรัฐบาลออสเตรีย ทุนประจำปีการศึกษา การศึกษา ค.ศ.2022/2023

22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:59:16

การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนต่างชาติ

24 มิถุนายน 2564 เวลา 16:16:04

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China-Master Program(YES CHINA) ประจำปี พ.ศ.2564

5 เมษายน 2564 เวลา 09:49:32

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreing Language

5 เมษายน 2564 เวลา 09:47:00

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2565

19 มีนาคม 2564 เวลา 10:27:38

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปรการศึกษา 2565

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:17:39

ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับสมัครชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program

ดูทั้งหมด

23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:52:03

606-21พ.ย.66-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบ B1 ครั้งที่ 1 งบ 67

21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:47:30

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 1 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2560 - 2563) ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:52:41

580-10พ.ย.66-ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน End of กศ.บป. 3-2565

7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:39:01

563-6พ.ย.66-ประกาศรับสมัคร B1 ครั้งที่ 1 67 ปกติ

2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:44:48

ปฏิทินการดำเนินงานอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับที่ 1)

30 ตุลาคม 2566 เวลา 09:01:14

547-25ต.ค.66-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ End of เทอม 3-2566 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

9 ตุลาคม 2566 เวลา 09:08:06

472-20ก.ย.66-ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน End of 2-2565 CPall

ดูทั้งหมด

31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:14:13

โครงการ ERASMUS plus ในยุโรป หลักสูตรทัศนศึกษาระยะสั้น 2 เดือนถึง 6 เดือน ปี 2023

31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:13:40

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022)

18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:07:00

เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอั งกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 1 (สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์))

22 ธันวาคม 2565 เวลา 09:35:32

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจสถานการณ์และความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี

10 ตุลาคม 2565 เวลา 10:36:23

เอกสารเทียบโอน 26222099

1 กันยายน 2565 เวลา 09:47:42

438-1ก.ย.65-ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน B1 ครั้งที่ 6 งบปี65

30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:54:19

เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษสำหรับนิสิตนักศึกษา หรือบัณฑิตที่ถือบัตรนักศึกษาที่หมดอายุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 (1)

ดูทั้งหมด

20 มีนาคม 2566 เวลา 15:06:12

133-14มี.ค.66-ประกาศผู้ผ่าน End of เทอม 1-2565 กศ.บป

10 ตุลาคม 2565 เวลา 10:32:25

524-12ต.ค.64-ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน intermediate1 B1 รุ่นที่ 2

10 ตุลาคม 2565 เวลา 10:28:15

530-15ต.ค.64-ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน B1 รุ่นที่ 2

10 ตุลาคม 2565 เวลา 10:22:34

97-10เม.ย.61-ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

10 ตุลาคม 2565 เวลา 10:18:26

420-13ส.ค.64-ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน B1 รุ่นที่ 1 กศ.บป

10 ตุลาคม 2565 เวลา 10:09:52

417-4ส.ค.63-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ กศ.บป.ครั้งที่2 (เพิ่มเติม)

10 ตุลาคม 2565 เวลา 10:04:59

416-4ส.ค.63-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ กศ.บป.ครั้งที่2

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน