ข่าวสารประจำวัน

22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00:02

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์์ทุนรัฐบาลออสเตรีย ทุนประจำปีการศึกษา การศึกษา ค.ศ.2022/2023

22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:59:16

การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนต่างชาติ

24 มิถุนายน 2564 เวลา 16:16:04

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China-Master Program(YES CHINA) ประจำปี พ.ศ.2564

5 เมษายน 2564 เวลา 09:49:32

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreing Language

5 เมษายน 2564 เวลา 09:47:00

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2565

19 มีนาคม 2564 เวลา 10:27:38

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปรการศึกษา 2565

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:17:39

ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับสมัครชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program

ดูทั้งหมด

19 กันยายน 2565 เวลา 13:47:46

464-19ก.ย.65-ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test) นศ. ใหม่

26 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00:36

424-26ส.ค.65-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Placement test รุ่นปี 65 รอบพิเศษ

8 สิงหาคม 2565 เวลา 10:04:14

382-3 ส.ค. 65- ประกาศผลการสอบ Placement test ครั้งที่ 3 งบปี 2565

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:33:34

354-11ก.ค.65-ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน End of Course Test เทอม 2-2564 (กศ.บป.)

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:32:35

353-11ก.ค.65-ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน End of Course Test เทอม 2-2564(ภาคปก)

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:32:18

352-11ก.ค.65-ประกาศผลสอบ Placement test ครั้งที่ 2 งบปี65

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:46:27

369-22ก.ค.65-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม B1 สมัครครั้งที่ 6 งบปี65

ดูทั้งหมด

1 กันยายน 2565 เวลา 09:47:42

438-1ก.ย.65-ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน B1 ครั้งที่ 6 งบปี65

30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:54:19

เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษสำหรับนิสิตนักศึกษา หรือบัณฑิตที่ถือบัตรนักศึกษาที่หมดอายุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 (1)

30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:25:39

เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษสำหรับนิสิตนักศึกษา หรือบัณฑิตที่ถือบัตรนักศึกษาที่หมดอายุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

29 กันยายน 2564 เวลา 11:45:30

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างงานและจัดทำข้อตกลงจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 5/2564

27 กันยายน 2564 เวลา 12:23:05

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 5/2564

17 กันยายน 2564 เวลา 16:07:18

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ครั้งที่ 5/2564

13 สิงหาคม 2564 เวลา 10:48:01

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน The 4th International Academic and Cultural Exchange 2021 (Online)

ดูทั้งหมด

14 ตุลาคม 2564 เวลา 10:38:15

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ B1 จากกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Intermediate 1 ระดับ B1 รุ่นที่ 2 (ด้วยตนเอง)(สำหรับนักศึกษาภาคปกติ) รุ่นปีการศึกษา 2560 ถึงรุ่นปีการศึกษา 2563

9 มิถุนายน 2564 เวลา 11:47:32

ประกาศ รับสมัครการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นปีการศึกษา 2560-2563

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:31:58

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รุ่นปีการศึกษา 2560-2562 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:30:50

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รุ่นปีการศึกษา 2560-2562 ครั้งที่ 2

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:26:35

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รุ่นปีการศึกษา 2560-2562 ครั้งที่ 1

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:24:13

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (Intensive course)

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:22:02

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2560-2562(Red Star-Second Round)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน