ข่าวสารประจำวัน

24 มิถุนายน 2564 เวลา 16:16:04

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China-Master Program(YES CHINA) ประจำปี พ.ศ.2564

5 เมษายน 2564 เวลา 09:49:32

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreing Language

5 เมษายน 2564 เวลา 09:47:00

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2565

19 มีนาคม 2564 เวลา 10:27:38

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปรการศึกษา 2565

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:17:39

ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับสมัครชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:16:35

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลรัสเซีย

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:15:09

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน

ดูทั้งหมด

8 กันยายน 2564 เวลา 14:59:27

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ C1 จากกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Advance 2 ระดับ C1 รุ่นที่1 (ด้วยตนเอง)(สำหรับนักศึกษาภาคปกติ) รุ่นปีการศึกษา 2560 ถึงรุ่นปีการศึกษา 2563

8 กันยายน 2564 เวลา 14:58:07

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ B1 จากกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Intermediate 1 ระดับ B1 รุ่นที่ 1 (ด้วยตนเอง)(สำหรับนักศึกษาภาคปกติ) รุ่นปีการศึกษา 2560 ถึงรุ่นปีการศึกษา 2563

6 กันยายน 2564 เวลา 21:49:50

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ B1 จากกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 รุ่นที่2 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ) รุ่นปีการศึกษา 2560 ถึงรุ่นปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

26 สิงหาคม 2564 เวลา 12:05:33

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ Placement test สำหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564

20 สิงหาคม 2564 เวลา 11:06:55

ปฏิทินการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564

18 สิงหาคม 2564 เวลา 13:26:04

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป(หมวดวิชาภาษาอังกฤษ) เข้าร่วม Line Group เพื่อติดต่ออาจารย์ผู้สอนและติดตามกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

17 สิงหาคม 2564 เวลา 12:13:45

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้อังกฤษ Intermediate1 B1 รุ่นที่2 (ด้วยตนเอง) (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ) รุ่นปีการศึกษา 2560 ถึงรุ่นปีการศึกษา 2563

ดูทั้งหมด

29 กันยายน 2564 เวลา 11:45:30

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างงานและจัดทำข้อตกลงจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 5/2564

27 กันยายน 2564 เวลา 12:23:05

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 5/2564

17 กันยายน 2564 เวลา 16:07:18

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ครั้งที่ 5/2564

13 สิงหาคม 2564 เวลา 10:48:01

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน The 4th International Academic and Cultural Exchange 2021 (Online)

24 มิถุนายน 2564 เวลา 16:16:21

การเปิดรับคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2564

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:51:16

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:50:53

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวด Product Champion

ดูทั้งหมด

14 ตุลาคม 2564 เวลา 10:38:15

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ B1 จากกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Intermediate 1 ระดับ B1 รุ่นที่ 2 (ด้วยตนเอง)(สำหรับนักศึกษาภาคปกติ) รุ่นปีการศึกษา 2560 ถึงรุ่นปีการศึกษา 2563

9 มิถุนายน 2564 เวลา 11:47:32

ประกาศ รับสมัครการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นปีการศึกษา 2560-2563

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:31:58

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รุ่นปีการศึกษา 2560-2562 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:30:50

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รุ่นปีการศึกษา 2560-2562 ครั้งที่ 2

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:26:35

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รุ่นปีการศึกษา 2560-2562 ครั้งที่ 1

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:24:13

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (Intensive course)

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:22:02

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2560-2562(Red Star-Second Round)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน