THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

รายละเอียด

image

อาจารย์พชร วงชัยวรรณ์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย