อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อ.ศุภสุตา ปรีเปรมใจ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อ.วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อ.ดร.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -