115 ปี

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

12 ต.ค. 2563

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

11 ต.ค. 2563

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำคณะถวายกฐินสามัคคี ณ วัดวังแดงเหนือ

30 ก.ย. 2563

กิจกรรมเผยแพร่สร้างอาชีพให้กับชุมชน (ธนาคารภูมิปัญญา) กิจกรรม Workshop

26 ก.ย. 2563

กิจกรรม “ปันรักให้น้อง”

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริการบุคลากร

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

<
Error! SQLSTATE[HY000] [2003] Can't connect to MySQL server on '202.29.62.3' (113)