เปิดสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562(รอบ 5 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2)

สมัครด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สมัครผ่านระบบออนไลน์ : ตั้งแต่วันที่ 10-28 มิถุนายน 2562

ใบสมัครสำหรับนักศึกษาปกติ ใบสมัครสำหรับนักศึกษาพิการ สมัครเรียนออนไลน์

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1 พ.ค. 2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

30 เม.ย. 2562

อธิการบดี รับเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา จากสำนักงาน สกสค.

23 เม.ย. 2562

ต้อนรับคณะอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา

21 เม.ย. 2562

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ARU Gmail

Acount@aru.ac.th

คำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Google for Education

วิธีใช้งาน | ลงทะเบียน : อาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา