ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Portfolio (ครั้งที่ 1)

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (ตามห้องที่กำหนด)

ผู้สมัครจะต้องเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมภาพถ่ายหรือเอกสารรับรองด้านความสามารถพิเศษมาในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ปรับปรุงเพิ่มเติม 16.00 น.

ขอเชิญชวนทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25 ต.ค. 2561

สานใจไทยสู่ใจใต้

24 ต.ค. 2561

aru smart idol

8 ต.ค. 2561

มอบหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา26/4 (2)

8 ต.ค. 2561

พิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ARU Gmail

Acount@aru.ac.th

คำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Google for Education

วิธีใช้งาน | ลงทะเบียน : อาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา