EVENT@ARU


ARU Tube

Facebook


ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2 เม.ย. 2564

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย

30 มี.ค. 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลแบบวัด OIT ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

25 มี.ค. 2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการและบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์”

24 มี.ค. 2564

จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา