เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563 รอบ Portfolio

รับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 18 ธันวาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ : 21 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 27 ธันวาคม 2562

การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 30 - 31 มกราคม 2563

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.) สามารถสมัครเรียนในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ส่วนผู้สมัครที่มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสมัครเรียนในระหว่างวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

ARU Tube

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

9 ต.ค. 2562

พิธีเปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 36

24 ก.ย. 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

20 ก.ย. 2562

ARU พบครูแนะแนว

18 ก.ย. 2562

ร่วมพบปะหารือแบบไม่เป็นทางการ “สภากาแฟ”

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริการบุคลากร

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา

<