115 ปี

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4 ส.ค. 2563

สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด "ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม

24 ก.ค. 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

23 ก.ค. 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ

22 ก.ค. 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุสาสตร์

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริการบุคลากร

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา

<