เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตา และการรับตรงทั่วไป)

สมัครด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2562

สมัครผ่านระบบออนไลน์ : ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562

ใบสมัครสำหรับนักศึกษาปกติ ใบสมัครสำหรับนักศึกษาพิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Portfolio (ครั้งที่ 2)

  1. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS: วันที่ 30-31 มกราคม 2562
  2. รายงานตัวเป็นนักศึกษา: วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (พร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว)

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

16 ม.ค. 2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในวันครู

7 ม.ค. 2562

งานเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่ 2562 สโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่

4 ม.ค. 2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

13 ธ.ค. 2561

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์”

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ARU Gmail

Acount@aru.ac.th

คำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Google for Education

วิธีใช้งาน | ลงทะเบียน : อาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา