ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ3 การรับตรงร่วมกัน ทปอ.)

กำหนดการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา : วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ : ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1 พ.ค. 2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

30 เม.ย. 2562

อธิการบดี รับเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา จากสำนักงาน สกสค.

23 เม.ย. 2562

ต้อนรับคณะอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา

21 เม.ย. 2562

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ARU Gmail

Acount@aru.ac.th

คำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Google for Education

วิธีใช้งาน | ลงทะเบียน : อาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา