ARU Tube

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2562

สมัครเรียนด้วยตนเอง : ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ : ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข่าวเด่น

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

19 ส.ค. 2562

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ“รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม”

19 ส.ค. 2562

พิธีเปิดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

9 ส.ค. 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

7 ส.ค. 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุน รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ARU Gmail

Acount@aru.ac.th

คำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Google for Education

วิธีใช้งาน | ลงทะเบียน : อาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา

<