ARU Tube

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2562

สมัครเรียนด้วยตนเอง : ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดใบสมัคร

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

5 ก.ย. 2562

อบรมหลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

4 ก.ย. 2562

หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR

3 ก.ย. 2562

บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการเป็นพิธีกร

28 ส.ค. 2562

กิจกรรมอยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ARU Gmail

Acount@aru.ac.th

คำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Google for Education

วิธีใช้งาน | ลงทะเบียน : อาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา

<