ARU Tube

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

14 พ.ย. 2562

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

13 พ.ย. 2562

ARU SmartIdol 2019

12 พ.ย. 2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

6 พ.ย. 2562

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการสถาบันการบิน และเทคโนโลยีนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริการบุคลากร

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา

<