ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ให้นำใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาไปชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ในระหว่างวันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2563

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจัดส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ (EMS หรือบริการขนส่งเอกชน) ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

115 ปี

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

8 ก.ค. 2563

โครงการนักศึกษาทุน ปันฝันให้น้อง

1 ก.ค. 2563

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

1 ก.ค. 2563

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 115 ปี

16 มิ.ย. 2563

ประชุมตรวจรับซิม TOT

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริการบุคลากร

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา

<