สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัด

facebookARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3 มี.ค. 2564

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ

17 ก.พ. 2564

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา

17 ก.พ. 2564

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

10 ก.พ. 2564

ประชุมชี้แจงการดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วประเทศ)