ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตาและการรับตรงทั่วไป)

กำหนดการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 ที่ Website : http://mytcas.com

กำหนดการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย : วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (พร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์)

ตรวจสอบรายชื่อและอ่านรายละเอียด ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา

ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

23 เม.ย. 2562

ต้อนรับคณะอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา

21 เม.ย. 2562

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35

19 เม.ย. 2562

พิธีถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม แด่ พระพุทไธศวรรย์วรคุณ (หวล ภูริภทฺโท) เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์

9 เม.ย. 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ARU Gmail

Acount@aru.ac.th

คำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Google for Education

วิธีใช้งาน | ลงทะเบียน : อาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือมีชีวิต

วารสารวิจัย

วารสารประชาสัมพันธ์

ระบบจิตอาสา