ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

ตอบคำถามปัญหาและให้ความช่วยเหลือ

ทุก ๙.๐๐ ๑๓.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๖.๐๐ น. ในเวลาราชการ

โทร. ๐๓๕-๒๗๖-๕๕๕ ต่อ ๒๗๑๓ และ ๒๗๔๑

เวลา รหัส ชื่อ - นามสกุล ปัญหา แนะนำวิธีแก้ไข
13-03-2020 19:44 15622498 สิรินดา สารีผล ลงทะเบียนไม่ได้
13-03-2020 18:08 15615172 สุรีพร แก่นสัก ชื่อจริงในระบบลงทะเบียนบัณฑิตนี้ผิดค่ะ ขึ้นเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า นางสาวModfied แก่นสัก จึงอยากแก้ไขค่ะ
08-03-2020 08:53 15722159 รัชฎาภรณ์ โพธิ์บ่าย พิมพ์ใบเสร็จไม่ได้
29-02-2020 13:39 15732020 นพดล อ้นทิพย์ ยืนยันการลงทะเบียนไม่ได้เลยกรอกข้อมูลครบกดยืนยันแล้วเด้งมาหน้าทะเบียนใหม่ปรับปรุงหน่อยนะครับ
29-02-2020 11:13 25843014 ว่าที่ร.ต.หญิงฑรีรัตน์ วัลณวัตร ทำเรื่องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ จากนางสาว เป็น ว่าที่ร้อยตรี ไว้ตั้งแต่ประมาณ ธันวาคม 2558 โดยชำระเงิน และได้รับใบเสร็จเรียบร้อย แต่ในระบบยังขึ้น “นางสาว” อยู่ ไม่ทราบว่าจะมีผลในการขานชื่อบัณฑิต และใส่ชุดขาวเข้ารับปริญญาหรือไม่คะ? เบื่องต้นเข้ามา
26-02-2020 14:55 15722134 ทนงศักดิ์ พรประดับ หลังจากแจ้งประสงค์ไม่เข้าร่วมรับปริญญาแล้ว ต้องทำขั้นตอนไรอีกมั้ยครับ
23-02-2020 18:13 15632297 ปิยะวัฒน์ ศรีมงคล ลงทะเบียนไม่ได้ ใส้รหัสผ่าน 0 ตัวเดียวครับ
21-02-2020 13:43 15615226 อานนท์ กระจกภาพ แจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมการรับใบปริญญาบัตรแล้วจะสามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่ไหนครับ สามารถติดต่อได้ที่ กองบริการการศึกษาครับ
20-02-2020 17:34 25642192 ธนิตา แก้วงาม เข้าสู่ระบบไม่ได้ทำให้ลงทะเบียนบัณฑิตไม่ได้ ช่องรหัสบัตรประชาชนใส่ 0 ตัวเดียวครับ
19-02-2020 08:50 25833022 ชัยยันต์ เพ็งจรูญ สามารถจ่ายเงินค่ารายงานตัวยืนยันเข้ารับปริญญา ในวัน 29-1 มีนาคมก่อน ได้ไหมครับ ติดภารกิจต่างจังหวัด ขอบคุณครับ สอบถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา Tel : 0-3532-2080 และ 0-3527-6575
19-02-2020 08:45 15742464 Jiayao Lu ลงทะเบียนไม่ได้ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
19-02-2020 08:42 15742463 Jiaxin Chen ลงทะเบียนไม่ได้ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
18-02-2020 16:39 15843009 อารยา กูลเสือ ลงทะเบียนไม่ได้ โทร. ๐๓๕-๒๗๖-๕๕๕ ต่อ ๒๗๑๓
18-02-2020 12:21 15615368 กนกอร รัตนจิตร สถานะการลงทะเบียนขึ้นว่ายังไม่ได้ลง ไม่สามารถกรอกข้อมูลใดๆได้ ไม่ขึ้นให้พิมพ์หรือปริ้นเอกสารทุกอย่าง โทร. ๐๓๕-๒๗๖-๕๕๕ ต่อ ๒๗๑๓
18-02-2020 11:02 15742463 Jiaxin Chen กดลงทะเบียนได้ แต่ไม่ทีรายละเอียดให้กรอกการลงทะเบียน
17-02-2020 19:32 15615368 กนกอร รัตนจิตร ลงทะเบียนไม่ได้ กดลงทะเบียนแต่ไม่ขึ้นข้อมูลอะไรเลย แล้วสถานะการลงทะเบียนก็ขึ้นว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนคะ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
17-02-2020 17:42 15615184 นายคุณากร ไตรรัตน์ ชื่อ มีคำนำหน้าว่า นายซ้ำกัน ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
17-02-2020 15:47 15642146 นายสหภาพ อินทรจันทร์ เป็นนักศึกษาที่เลื่อนรับมาครับและจะลงทะเบียนบัณฑิตแต่ลงไม่ได้ครับ ทางเจ้าหน้าที่โทรมาแล้วให้ใส่เลขบัตรประชาชนเป็น 0 13ตัว ก็ยังเข้าไม่ได้ครับ รบกวนช่วยแก้ไขให้ทีครับ ดำเนินการแก้ไข รบกวนลองลงทะเบียนอีกครั้งค่ะ
17-02-2020 15:05 15515398 ปาริฉัตร ชาวป่า รหัสนักศึกษาผิด และไม่สามารถกดลงทะเบียนได้ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
17-02-2020 14:44 15642146 นายสหภาพ อินทรจันทร์ เป็นนักศึกษาที่เลื่อนรับมาครับและจะลงทะเบียนบัณฑิตแต่ลงไม่ได้ครับ แล้วต้องทำอย่างไรครับ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
17-02-2020 14:09 15642146 นายสหภาพ อินทรจันทร์ ลงทะเบียนบัณฑิตไม่ได้ครับ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
17-02-2020 13:28 15722001 กรองกาญจน์ ธารีสวัสดิ์ ไม่เจอรายชื่อสำเร็จการศึกษาค่ะ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
17-02-2020 12:43 15742037 พลอยสวย ทองอินท์ ไม่เจอรายชื่อจบการศึกษาค่ะ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
17-02-2020 10:30 15732225 ปัณณพร ไทยสามเสน " บัณฑิตต้องนำใบเสร็จ มายื่นที่กองพัฒนานักศึกษาในวันรายงานตัว " 1. สามารถนำใบเสร็จไปยื่น ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหรคะ ? 2. สามารถเข้าไปยื่นใบเสร็จเสาร์ - อาทิตย์ได้หรือไม่คะ ? ***ชำระเงินได้ที่ งานการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 7-8 มีนาคม , 14-15 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น.*** ***หมายเหตุ มีบริการจำหน่ายและเช่าชุดแต่งกาย ชุดครุย เครื่องหมายสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
17-02-2020 10:22 15742037 พลอยสวย ทองอินท์ ไม่มีชื่อให้ลงทะเบียนค่ะ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
17-02-2020 09:56 15615368 นางสาวกนกอร รัตนจิตร ลงทะเบียนไม่ได้คะ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
17-02-2020 09:46 15615073 พิทยารัตน์ จิตตสุทธิผล ไม่พบรายชื่อจบการศึกษา โทร. ๐๓๕-๒๗๖-๕๕๕ ต่อ ๒๗๑๓
17-02-2020 09:29 15632032 นุสบา สันทาลุนัน เมื่อปีที่แล้วทำเรื่องเลื่อนรับปริญญาไปค่ะ อยากทราบว่าทำไมปีนี้ไม่มีรายชื่อให้ลงทะเบียนคะ? ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
17-02-2020 08:57 15732226 วิยะดา โทนะบุตร อยากทราบกำหนดการรับปริญญาค่ะ
17-02-2020 00:45 15642030 สุวนันท์ รู้แผน ไม่เจอรายชื่อจบการศึกษา ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
17-02-2020 00:05 15722280 ภัทรสุดา บุญประเทือง หลังจากที่แจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมการรับใบปริญญาบัตรแล้ว ก็ไม่สามารถกดดาวน์โหลดเอกสารได้ค่ะ https://www.aru.ac.th/slider/2020-02-17-095444.pdf

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ